Veelgestelde vragen

Hier vindt jij alle antwoorden op jouw vragen over private lease!
Staat de vraag die jij hebt er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Private lease maakt het mogelijk dat jij tegen een vast maandbedrag een nieuwe of gebruikte auto kunnen rijden met inbegrip van verzekering, onderhoud, wegenbelasting, afschrijving en pechhulp in het vaste maandbedrag en altijd vervangend vervoer.

Private lease is een gemakkelijke vorm van leasen voor de particuliere rijder. Je kiest de leaseauto die het best bij je past. Voor een vast maandbedrag kun je zonder zorgen op weg, wij regelen alles binnen het complete leasepakket.

Om een leasecontract met ons af te kunnen sluiten, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bezit een geldig Nederlands rijbewijs;
 • Je voldoet aan het minimum inkomen.

Minimum inkomen

De beoordeling vindt per persoon plaats of het leasen van een auto mogelijk is. Er wordt gevraagd om een kopie van een salarisstrook, bankafschrift en ID-kaart of paspoort. Deze informatie wordt gebruikt om het financiële risico in te schatten. Voor wordt in de meerste gevallen gebruik gemaakt van de diensten van EDR Credit Services, het kan ook zo zijn dat de betreffende leasemaatschappij de financiële beoordeling zelf faciliteert, dit noemt men dan een inhouse beoordeling. Er wordt bijvoorbeeld naar je woonplaats, woonsituatie en eventuele schulden of achterstallige betalingen. Na deze controle en die van deze financiële afdeling wordt bepaald of het verantwoord is om de leasen en je in jouw situatie voldoet aan de minimumeis die is gesteld door het Keurmerk Private Lease.

Voldoe je niet aan de voorwaarden?

Voldoe je zelf niet aan alle voorwaarden, kun je de leaseaanvraag ook via iemand anders, een bekende, laten verlopen. Deze persoon doet de leaseaanvraag en betaalt het maandelijkse leasetarief. Hoe je dat onderling verrekent, is aan jou. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de auto, maar je kunt alsnog een leaseauto rijden. Feitelijk leen je de lease auto van degene die hem heeft geleased. 

Een andere mogelijkheid om een auto te leasen als jouw persoonlijke situatie niet voldoet aan de minimaal gestelde eis, is om iemand borg voor jou te laten staan. Je vraagt dan het leasecontract helemaal aan op jouw eigen naam, bij de financiële toetsing zal de persoon die voor jou borg staat ook worden getoetst. Indien de betreffende persoon voldoet aan de minimale eis zal hij/zij borg staan voor jou en tekent samen met jou het leasecontract. Feitelijk tekent de persoon die voor jou borg staat ervoor dat als jij de afgesproken betalingsverplichting niet nakomt deze dan op hem/haar mag worden verhaald. Hij/zij is in deze dus ook hoofdelijk aansprakelijk.

 

Na het indienen van een leaseaanvraag start het acceptatieproces. Hiermee wordt er bepaald per persoon of het private leasen van auto mogelijk is. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, die hieronder beschreven worden. Onderdeel van het proces is het aanleveren van je persoonlijke gegevens en belangrijke documenten, zoals een kopie van je rijbewijs en een loonstrook. Zo checken we onder meer of je rijbewijs geldig is en belangrijker nog; of je kredietwaardig bent.

De lease maatschappij gebruikt de NAW-gegevens uit je leaseaanvraag om samen met EDR Credit Services of met een interne afdeling die financiële toetsingen afneemt inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid.

Samen met EDR Credit Services of de interne afdeling acceptatie wordt jouw kredietwaardigheid beoordeeld. Indien het kredietrisico te hoog is, zal de aanvraag worden afgekeurd. Per telefoon of e-mail zal je hiervan op de hoogte worden gebracht. Heb je naar aanleiding daarvan behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met EDR Credit Services of de interne afdeling acceptatie van de leasemaatschappij. Als je kredietwaardigheid in orde is, dan ontvang je telefonisch per e-mail bericht.

Om het acceptatieproces te kunnen voltooien heeft de leasemaatschappij een aantal documenten van je nodig.

Het gaat om de volgende documenten in PDF bestand:

 • Kopie (geldig) Nederlands rijbewijs, voor- en achterzijde;
 • Kopie loonstrook, maximaal twee maanden oud;
 • Kopie bankafschrift(en)/bankafschrift van de gemachtigde rekening (niet ouder dan twee maanden) waarop de woonlasten (huur/hypotheek) en salarisinkomsten zichtbaar zijn. De kopie van je bankafschrift dient van een volledige maand te zijn;
 • Het ondertekende leasecontract, ofwel de complete leaseaanvraag.

Screenshots (schermafbeeldingen) en foto’s van loonstroken en bankafschriften accepteren worden niet altijd geaccepteerd, dit is afhankelijk van de leasemaatschappij.

 

Mogelijke uitzonderingen

Arbeidscontract bepaalde tijd

Heb je een arbeidscontract voor bepaalde tijd of ben je korter dan een jaar in dienst? Dan bestaat de kans dat er gevraagd wordt om een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud met een firmastempel en ondertekend door de werkgever.

ZZP’er

Ben je ZZP’er? Dan wordt er geen loonstrook van je verlangd, maar wel een uittreksel van de KVK van maximaal drie maanden oud, waarmee je aantoont dat je ZZP’er bent en de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst aanlevert. Die kun je opvragen via de belastingdienst.

Als ZZP’er moet je vaak minimaal een jaar lang zelfstandig ondernemer zijn.

Ondernemer in loondienst van eigen onderneming

In dit geval heeft de leasemaatschappij vaak ook het volgende nodig: een KVK-uittreksel en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Een loonstrook is dan niet nodig.

Uitkering

Krijg je een uitkering? lever dan een uitkeringsspecificatie aan, zodat de leasemaatschappij weet hoe hoog je uitkering is. Ook is de kans aanwezig dat je toekenningsbesluit moet aanleveren van jouw uitkering.

AOW en/of aanvullend pensioen

In deze situatie lever je de meest recente pensioen- en/of AOW-specificatie aan.

 

Buitenlands rijbewijs

In veel gevallen is het niet mogelijk om met een buitenlands rijbewijs een auto te private leasen in Nederland. Wil je dit wel dan is het zaak dat jouw buitenlands rijbewijs wordt omgezet naar een Nederlands exemplaar. Hierover kun je meer informatie vinden bij het RDW.

Dat hangt af van de acceptatiecriteria van de leasemaatschappij. Over het algemeen geldt dat in geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, 70% van dit netto-inkomen wordt meegewogen in de inkomstenlastenberekening, maar dit kan per leasemaatschappij verschillen.

Je hebt 14 dagen bedenktijd nadat de leasemaatschappij het door jou ondertekende leasecontract heeft ontvangen. Je mag de overeenkomst binnen 14 dagen zonder kosten ontbinden. Als consument maak je dan gebruik van het herroepingsrecht. Je gebruikt hiervoor het herroepingsformulier van uw leasemaatschappij en stuurt dit naar hen toe. Het is ook toegestaan om zelf een verklaring op te stellen waarin je duidelijk vermeld dat je de leaseovereenkomst wilt ontbinden. Na de bedenktijd van 14 dagen kun je niet meer annuleren.

Je kunt de auto pas ophalen zodra de bedenktijd is verstreken. Als de auto al beschikbaar is, kunt u afstand doen van de bedenktijd. Je moet het leasecontract dan bij de leasemaatschappij ondertekenen. Daar moet een medewerker van de leasemaatschappij bij aanwezig zijn. Je tekent ook een document dat u direct over de auto wil beschikken. Zo jan je snel in jou leaseauto rijden!Ja, je kunt een bestelling van een leaseauto binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Deze bedenktermijn, het herroepingsrecht, van 14 dagen gaat in vanaf het ondertekenen van het contract. Dit geldt voor nieuw bestelde auto’s. Heb je een auto uit voorraad besteld? Ook dan kun je binnen 14 dagen annuleren. Wel betaal je dan de kosten voor de periode dat je in de auto hebt gereden.

Annuleren binnen 14 dagen na ondertekening

De annulering moet je bij de betreffende private leasemaatschappij melden. Dat kan per brief of per e-mail onder vermelding van je naam en het contractnummer. Nadat je het contract hebt geannuleerd, gebeurt het volgende:

 • je verdere betaalplicht vervalt;
 • als je al rijdt met de auto, betaal je de kosten voor de gebruikte periode. 
 • als je de eerste leasetermijn al hebt betaald, krijg je het niet gebruikte deel terug. het bedrag wordt  op jouw bankrekening terug gestort. Het is ook mogelijk dit bedrag op een ander rekeningnummer te ontvangen, dat moet dan duidelijk in de annulering aangegeven worden.

Annuleren na 14 dagen na ondertekening

Annuleer je een in bestelling staande auto na 14 dagen na ondertekening van het contract? Dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

Wil je meer informatie over het herroepingsrecht? Lees hier meer over het herroepingsrecht.

Je kunt bij de meeste leasemaatschappijen kiezen uit verschillende looptijden dit varieert van 12, 24, 36, 48 tot wel 60 maanden.

Voordat je het contract tekent, kun je de looptijd van het contract nog aanpassen. Zodra je hebt getekend, kan de looptijd niet meer worden aangepast.

Auto total loss of gestolen?

Tijdens de looptijd van je contract zijn er twee situaties waarbij je contract automatisch wordt stopgezet. Dit is als:

 • de auto total loss is.
 • de auto is gestolen.

In beide situaties wordt het leasecontract stopgezet na jouw melding. Na afwikkeling hiervan zal de leasemaatschappij je een eindfactuur sturen waarop kilometers (voor zover bekend) zullen worden afgerekend.

Bij jou bestaande of een andere leasemaatschappij kun je dan een nieuwe aanvraag doen. Het voordeel van het doen van een nieuwe aanvraag bij jouw bestaande leasemaatschappij is dat er in veel gevallen nog documenten uit je vorige aanvraag geldig zijn. Er wordt dan vaak alleen om een nieuwe loonstrook gevraagd. D.m.v. een financiële toetsing zal het financiële risico opnieuw worden ingeschat. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services.

Ja, het is mogelijk om jouw private lease auto eerder in te leveren dan de afgesproken. Na een jaar kan jij jouw leasecontract opzeggen, hiervoor betaal je wel een opzegvergoeding. Standaard is de opzegvergoeding maximaal 50% van de resterende maandtermijnen of je betaalt het verschil tussen de oorspronkelijke maandtermijn (afgesproken in lease contract) en de maandtermijn die je zou moeten betalen bij het werkelijk aantal gereden maanden. De leasemaatschappij kan je voorzien van de berekening van jou opzegvergoeding. Wanneer het lease contract wordt opgezegd moet er altijd één maand opzegtermijn in acht worden genomen. Het staat een de betreffende leasemaatschappij vrij om een lagere opzegvergoeding te hanteren. Indien de opzegvergoeding afwijkt van wat het Keurmerk Private Lease aangeeft is dit opgenomen in de aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij.

Mocht je het oneens zijn met jouw leasemaatschappij, en komt u er samen niet meer uit, dan kan je terecht bij de geschillencommissie Private Lease. Jij of de leasemaatschappij kan zich daar melden en de klant/geschil voorleggen aan deze onafhankelijke commissie.

De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Private Lease

Bordewijklaan 46

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl

 

Belangrijk om te weten:

 • De klacht moet eerst ingediend worden bij jouw lease maatschappiuj
 • Ben je niet te vreden dan stap je naar de geschillencommissie, let op, de lease maatschappij kan ook zijn gang maken naar deze onafhankelijke partij. De lease maatschappij moet u hier wel over informeren.
 • Wanneer de geschillencommissie een uitspraak doet is deze bindend, alleen de rechter kan hier wijzigingen in doorvoeren

 

Als je een leasecontract hebt afgesloten spreek je  samen met de leasemaatschappij hoe jij maandelijks jou lease termijn voldoet. Dit kan je doen via een automatisch incasso over door maandelijks handmatig de leasetermijn over te maken aan de lessor. In beide gevallen kost jou dit niets extra’s.

Wanneer je op de dag dat de maandtermijn betaald moet worden nog niet hebt betaald kan de leasemaatschappij jou hiervoor een aanmaning sturen. Bij deze aanmaning is er nog geen verhoging doorgevoerd in het verschuldigde leasebedrag. Wanneer er vervolgens binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning nog niet betaald is de leasemaatschappij gerechtigd om incasso kosten door te berekenen. 

De hoogte van de incassokosten variëren, dit is afhankelijk van de achterstand die is opgebouwd. 

 

Wanneer je pech krijgt met jouw lease auto is het raadzaam om de pechhulp in te schakelen.

De vorm van pechhulp is per aanbieder verschillend maar bestaan minstens uit een noodreparatie die ter plekke kan worden uitgevoerd, indien dit niet mogelijk is, dan moet op zijn minst het voertuig incl. de inzittenden worden getransporteerd naar een bedrijf waar de reparatie kan worden uitgevoerd.

Naast deze minimale vorm van pechhulp kan de de leasemaatschappij hier nog op aanvullen in de aanvullende voorwaarden. Dit is per leasemaatschappij verschillend.

Om te voorkomen dat consumenten die een private lease contract willen afsluiten in de financiële problemen komen beoordeeld iedere leasemaatschappij de consument o.b.v. de draagkrachtnorm.

De draagkrachtnorm bepaald hoeveel de consument moet overhouden om aan zijn/haar levensonderhoud te kunnen voldoen.

De leasemaatschappij stelt dit vast door een aantal documenten bij de consument op te vragen. Denk hierbij aan een loonstrook, legitimatiebewijs en een bankafschrift. Daarnaast worden er gegevens bij het BKR opgevraagd om een helder beeld te krijgen van het betaal verleden van de consument.

 

Wanneer je schade rijd met jouw leaseauto betaal je alleen een eigenbijdrage wanneer de schade niet verhaald kan worden op een tegenpartij.

De maximale eigenbijdrage die een leasemaatschappij bij Private Lease mag rekenen is €500,- per gebeurtenis.

Wanneer er zich meer dan twee schades in een periode van 12 maanden voordoen is de leasemaatschappij gerechtigd om de eigenbijdrage voor de rest van de leaseperiode te verhogen. De verhoging van de eigenbijdrage mag nooit hoger zijn dan €1.000,- per schade geval.

Iedereen die van de contractant toestemming krijgt om de het voertuig te besturen mag dit doen. Uiteraard moet men zich hierbij aan de Nederlandse verkeerswetten een regels houden. De basis vereiste is dus dat de bestuurder in ieder geval over een geldig Nederlands rijbewijs beschikt.

 

 

In Nederland is het sinds 15 maart 2018 toegestaan om zonder rijbewijs onder begeleiding een auto te besturen in het openbaar verkeer.

Jongeren krijgen de mogelijkheid om vanaf 16,5 jaar al aan rijlessen te beginnen en vanaf  17 jaar mag de leerling het praktijkexamen doen. Tot de 18de verjaardag van de leerling mag, wanneer het praktijkexamen behaald is de leerling auto rijden met met een coach. Vanaf de 18de verjaardag mag de leerling zelf het voertuig besturen zonder begeleider. 

In de aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij staat vermeld of het toegestaan is dat een berijder onder de 18 met een begeleider (2toDirve) de lease auto mag besturen. Dit is dus per leasemaatschappij verschillend.

Als je een private lease contract afsluit mag je hier zelf voor tekenen. Ook als je getrouwd bent of samen met je partner een verbintenis hebt in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Omdat private lease volgens de letter van de wet onder het kopje huren valt wordt deze overeenkomst als laag risico overeenkomst gekwalificeerd.

Wanneer je als partner in een geregistreerde relatie deze overeenkomst alleen sluit is het wel zaak dat jij met jou salaris de overeenkomst volgens de draagkrachtnorm van het keurmerk private lease kan dragen.

De consument die een overeenkomst aangaat mag zelf tekenen voor de verantwoordelijkheid. Als je bent getrouwd of een ander vorm geregistreerd partnerschap hebt, heeft het aangaan van een overeenkomst ook effect op jouw partner. Wanneer er overeenkomsten worden afgesloten met een hoger risico zal er door de partner toestemming moeten worden gegeven, dit gebeurd door middel van het mee tekenen door de partner op de overeenkomst. Dit is wettelijke bepaald door onze wetgever.  Of de consument in kwestie nu is getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden, maakt niet uit.

Standaard zijn er in het private leasecontract al een hoop zaken geregeld. Uitgangspunt hiervan is een compleet en eerlijk product te bieden. Ten grondslag aan deze standaard compleetheid van een leasecontract is het Keurmerk Private Lease.  Alle Private Lease aanbieders die onder het Keurmerk Private Lease vallen hebben met elkaar afgesproken een minimaal gestandaardiseerd product aan te bieden van waaraf opgebouwd kan worden naar een gunstiger aanbod. De algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease zijn hiervoor de basis, de aanvullende voorwaarden van de specifieke lease maatschappij vullen hier op aan met extra afspraken.

Wat is er standaard opgenomen in de leaseprijs?

In de standaard leaseprijs is het volgende opgenomen:

 • rijklaar maken van de auto;
 • het aantal kilometers per maand;
 • WA en Casco verzekering
 • 24/7 pechhulp in alle landen zoals vermeld op de groene kaart;
 • vervangend vervoer binnen Nederland na maximaal 72 uur
 • reparatie, onderhoud en vervangen van banden bij slijtage;
 • afschrijving van de auto;
 • wegenbelasting;
 • kentekenleges.

Je kunt vaak ook nog extra’s aan je leasecontract toevoegen zoals Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Je kunt in veel gevallen ook het eigen risico verlagen of zelfs volledig het eigen risico afkopen naar € 0 per schade. Je betaalt hier dan een extra bedrag per maand voor. Daarnaast kun je ook het aantal kilometers in je bundel verhogen of verlagen. 

De prijs is altijd inclusief 21% BTW.

In het leasecontract staat hoeveel kilometers je gaat rijden. Dit aantal kilometers past bij de afgesproken leaseprijs. Houd elke maand zelf in de gaten of je nog voldoende kilometers hebt. Zeker als jouw omstandigheden veranderen, is dit belangrijk. Als je verhuist of jouw werkplek verandert, kan dit veel invloed hebben op het aantal kilometers dat je rijdt.

Elk jaar wordt de kilometerstand van de leaseauto bekeken. Het is mogelijk dat je meer kilometers hebt gereden. Per meerkilometer betaal je extra. Wat dit kost, kunt je uitrekenen met de meerkilometerprijs. Deze staat op je leasecontract. je vermenigvuldigt het aantal extra kilometers met de meerkilometerprijs. Op deze website vindt je ook een voorbeeld om de kosten van meerkilometers te berekenen. Per jaar worden dus de kilometers afgerekend en na afloop van het leasecontract.

Als je meer kilometers blijft rijden

Het is mogelijk dat je meer kilometers blijft rijden dan afgesproken in jouw leasecontract. In dat geval kan het verstandig zijn jouw kilometerbundel te verhogen. De leasemaatschappij mag een voorschot aan je berekenen als blijkt dat je na een jaar veel meerkilometers moet afrekenen. Dit betaal je dan boven op het termijnbedrag.

Of minder kilometers

Als je in een jaar minder kilometers rijdt dan afgesproken, krijg je daarvoor alleen geld terug als dat in de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij staat.

Er is daarop een uitzondering mogelijk: je hebt tussentijds een of meer rekeningen gehad voor meerkilometers. Je hebt echter in een ander jaar minder kilometers gereden dan overeengekomen. Als je de auto inlevert, blijkt dat je daardoor in de totale leaseperiode gemiddeld niet meer kilometers hebt gereden dan afgesproken. De kosten voor de meerkilometers worden dan aan je terugbetaald.

Het is mogelijk dat je met jouw auto meer kilometers rijdt dan in het leasecontract is afgesproken. Volgens de Algemene voorwaarden zijn meerkilometers:

“Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden boven het voor die periode overeengekomen aantal kilometers.”

Voor deze kilometers betaal je een aanvullend bedrag. Dit wordt berekend met de meerkilometerprijs. In de Algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease staat precies uitgelegd hoe dit werkt:

“Dat bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal meerkilometers met de meerkilometerprijs, of – als de meerkilometerprijs afhankelijk is van het aantal meerkilometers – met de toepasselijke meerkilometerprijzen. In dit laatste geval is de regelgeving nader uitgewerkt in de Aanvullende voorwaarden.”

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld:

Je hebt een leasecontract van 1000 km per maand. Na twaalf maanden blijk je meer dan de afgesproken 12.000 km te hebben gereden. De teller staat namelijk op 12.500 km. De afgesproken meerprijs is EUR 0,20 per kilometer.

500 x 0,20 = EUR 100,00. Je moet dus EUR 100,00 bijbetalen voor de extra kilometers.

In de Algemene voorwaarden staat wanneer de meerkilometers worden afgerekend:

“Je dient de meerkilometers te betalen telkens zodra de leaseperiode een jaar heeft geduurd en aan het einde van de leaseovereenkomst, na inlevering van het voertuig. Als al in de loop van een jaar van de leaseperiode blijkt dat er in dat jaar sprake is van meerkilometers, kunnen die ook voor de geplande afrekening aan het eind van dat jaar telkens na een maand worden afgerekend.” 

Ook het opgeven van de kilometerstand, mogelijke betaling van een maandelijks voorschot op de volgende afrekening van meerkilometerers en het terugbetalen van kosten van meerkilometers door de leasemaatschappij in specifieke gevallen, staat omschreven in de Algemene voorwaarden.

Nee, de brandstofkosten zijn niet bij de leaseprijs inbegrepen. Je betaalt de brandkosten zelf. Jij bepaalt dus ook zelf waar je tankt, de hoogte van de brandstofprijs bepaal je dus on zekere mate zelf. Ga je langs de snelweg tanken dan zal de prijs per liter relatief hoog zijn, kies je voor de onbemande pomp, dan bespaar jij jezelf een paar euro op een tankbeurt.Als de leaseperiode afloopt, lever je de auto weer in. Houd zelf goed in de gaten wanneer de leaseperiode eindigt. Zorg ervoor dat je de auto ingeleverd heeft op de laatste werkdag van de leaseperiode. Als je de auto langer houdt, betaal je bovenop het doorlopende termijnbedrag een forse verhoging. De leaseovereenkomst kan dus niet zomaar doorlopen. Je moet tijdig voor het einde van de leaseperiode een afspraak voor de inlevering maken met de leasemaatschappij. De leasemaatschappij bericht je dan waar de auto moet worden ingeleverd. Je bekijkt samen met de medewerker van de leasemaatschappij – of met iemand van het bedrijf waar je de auto moet inleveren – naar de staat van de auto. Je krijgt een innamerapport. Hierin staat welke schades de auto eventueel heeft. Daarnaast wordt genoteerd of alles wat bij de auto hoort ook ingeleverd wordt. En of de auto schoon is. Verder wordt ook de kilometerstand vastgesteld.

Let op het volgende als u de leaseauto inlevert:

 • Haal persoonlijke spullen uit de auto
 • Was de auto en bekijk goed of je schades ziet
 • Maak de auto ook aan de binnenkant goed schoon
 • Denk eraan dat je alles inlevert wat bij de auto hoort: accessoires, (reserve)sleutels, kentekencard, groene kaart en eventuele brandstofpas.

Regel vervoer terug, wellicht in uw nieuwe leaseauto.

Ja, je ontvangt automatisch een e-mail van jou leasemaatschappij als je contract bijna afloopt. Zij sturen je vaak dit bericht tussen de 9 en 3 maanden voor het einde van je contract. Zo heb je in ieder geval genoeg tijd om een nieuwe auto uit te zoeken.In de regel is de mogelijk, ieder leasemaatschappij  heeft hier zijn eigen regels voor. De overnameprijs opvragen doe je door een e-mail te sturen waarin je aangeeft dat je de auto wilt overnemen. De leasemaatschappij je de volgende gegevens in het bericht te zetten:

 • kenteken van de auto;
 • gewenste overnamedatum;
 • verwachte kilometerstand op de overnamedatum;
 • het e-mailadres waarop je het voorstel wilt ontvangen.

Met deze gegevens kan de overnameprijs worden bepaald. Je ontvangt deze prijs per e-mail. Nadat je akkoord geeft op de overnameprijs, ontvang je een koopcontract en/of aankoopfactuur. Je hoeft alleen nog maar, te betalen en de auto is van jou.

Tijdens het leasecontract worden alle kosten die gemaakt moeten worden om het voertuig te repareren door de leasemaatschappij gedekt.

De leasemaatschappij heeft als voorwaarde dat alle reparatiekosten direct aan het garage bedrijf worden betaald. Daarnaast moet de leasemaatschappij vooraf toestemming hebben gegeven voor het uitvoeren van de reparatie en/of onderhoudsbeurt.

Bij het gebruiken van een voertuig in een private lease contract is de consument zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Dit betekend dat alle vloeistoffen moeten worden gecontroleerd en bijgevuld en dat de bandenspanning op peil moet worden gehouden zoals dat in het instructieboekje van de auto staat vermeld.

De onderhoudsinterval zoals beschreven in het instructieboekje moet door de consument worden bijgehouden. Hij/zij heeft dus de verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig voor een onderhoudsbeurt bij de garage langs te laten komen.

Wanneer door het niet tijdig uitvoeren van controles en/of het onderhoud er schade aan het voertuig ontstaat zijn de kosten hiervan voor de consument.

Bij het afsluiten van een Private Lease contract is het niet per definitie verplicht om een borg te betalen, dit verschilt per leasemaatschappij.

Wanneer een leasemaatschappij een waarborgsom verplicht stelt zal dit op het leasecontract moeten worden vermeld. De waarborgsom moet uiterlijk binnen een week na het verstrijken van de bedenktijd worden voldaan aan de leasemaatschappij.

De waarborgsom mag niet hoger zijn dan drie maal het termijnbedrag.

In de onderstaande gevallen is het mogelijk dat de leasemaatschappij de maandtermijn aanpast:

 • Bij wijziging van belastingen en/of heffingen
 • Bij invoering van belastingen en/of heffingen
 • Bij wijziging van de aanschafprijs van de auto na ondertekening van het lease contact en voor aflevering van het voertuig. Wanneer dit gebeurd is de consument ook gerechtigd om het leasecontract te ontbinden.

Verkeersboetes en/of bekeuringen worden door de contractant betaald. 

Het voertuig kan op twee verschillende manieren tenaam zijn gesteld.

Op naam van de contractant met een verstrekkingsvoorbehoud, de boetes en/of bekeuringen komen dan direct bij de contractant op deurmat terecht.

Wanneer het voertuig op naam van de leasemaatschappij is geregistreerd zal de bekeuring door de leasemaatschappij worden voldaan waarna er een doorbelasting plaatsvind richting de contractant. Bij deze laatste variant zullen er veelal administratiekosten worden doorberekend door de leasemaatschappij. Dit moet in de aanvullende voorwaarden van het leasecontract zijn vermeld.